Eylül 15, 2021
Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası

Plasmar, ithalat kaynaklı plastik hammadde dağıtımı hedefiyle faaliyet göstermek üzere 2002 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Faaliyetlerimizi ISO 9001’e uygun olarak kalite ve ISO 27001’e uygun olarak bilgi güvenliği yönetim sistemlerini 2021 yılı itibari ile entegre olarak sürdürmekteyiz.

EYS temel taşı olarak bu politika oluşturulmuştur ve bu doğrultuda aşağıdakileri taahhüt ederiz:

 • Mevzuata, yasalar, bağlı bulunduğumuz anlaşmalar ve verdiğimiz sözlere 100% uygunlukla işimizi yapmak
 • Paydaşlarımız için güvenilir bir iş ortağı olmak
 • Politikalarımızı tüm ilgili paydaşlarımızın bilmesini sağlamak
 • Politikalarımızın tüm çalışanlarımızdan anlaşılmasını ve doğru şekilde uygulanmasını sağlamak
 • Bu politikayı destekleyici EYS unsurlarını oluşturmak, uygulamak, sürekli iyileştirmek
 • Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek ve desteklemek
 • Sektörümüzdeki gelişmeleri ve mevzuatı takip ederek müşteri odaklı ve kaliteli  çözümleri geliştirmek
 • Çalışanlara değer vererek, en uygun çalışma ortamını sağlamak
 • Çalışan ve ilgili paydaşlarımızın sürekli eğitimle gelişimini sağlamak
 • Takım ruhunu, çevik proje anlayışıyla birleştirerek, müşterilerilerle birarada çalışan bir hizmet ve danışmanlık kuruluşu olmak
 • Riskleri minimize etmek, güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmek
 • Bilgileri herhangi bir yetkisiz erişime karşı korumak
 • Bilgilerin uygun seviyede gizliliğini sağlamak
 • Bilgilerin bütünlüğü muhafaza etmek ve erişilebilirliğini uygun seviyede sağlamak
 • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri ve yönetim sistemi uygunsuzluklarının bildrilmesi için ortam sağlamak
 • Sistemi aksatan veya aksatma riski olan tüm durumlar için araştırma yaparak iyleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek
 • İş sürekliliğini sağlamak için mümkün tüm önlemleri almak ve test etmek

 

© Plasmar Plastik ve Kimya San. ve Dis Tic. A.S / Bilgi Toplumu Hizmetleri / KVKK Aydınlatma Metni / Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası